Aktualności Ekonomika

Komunikat - organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020

Od poniedziałku zaczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020. Pamiętajmy, że odbywają się one w szczególnym czasie, dlatego też należy przestrzegać dodatkowych zasad.
Poniżej przypominamy ustalenia organizacyjne.

Dzień Patrona 2020

Wielce szanowna Społeczności Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie, któremu patronuje czcigodny Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, pragniemy Was poinformować, że uroczystość szkolnych obchodów Dnia Patrona została przeniesiona z dnia 2 lutego (data ingresu do gnieźnieńskiej Katedry) na dzisiaj, z uwagi na zbliżającą się datę beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Zważywszy na okoliczności wywołane pandemią koronawirusa pochylamy się nad osobą i duchowym dziedzictwem kard. Stefana Wyszyńskiego w innej, niż dotychczas formie.

Informacje dla maturzystów

Matura 2020

Maturzystów prosimy o zapoznanie się z harmonogramem przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego a także z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w roku 2020 egzaminów maturalnych w związku z COVID-19. (fot. KPRM)

Rekrutacja 2020/2021

Nabór do klas pierwszych już od kilku lat prowadzony jest z wykorzystaniem platformy internetowej. Zapraszamy do wejścia na stronę i zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
Zapraszamy do EKONOMIKA

Technikum:
- reklamy,
- ekonomiczne,
- rachunkowości ,
- logistyczne,
- informatyczne.

Szanowni Maturzyści i Uczniowie!

Zdalne nauczanie przedłużone zostanie do 7 czerwca 2020 r. W dniach 8, 9, 10 czerwca 2020 r. odbędą się egzaminy maturalne, w związku z tym nie będzie lekcji zdalnych w tym czasie dla uczniów. O późniejszych decyzjach będziemy informować.

Zgodnie z wytycznymi MEN, istnieje możliwość konsultacji. W związku z tym proszę kontaktować się z nauczycielami poprzez platformę Office 365.

KOMUNIKAT dla maturzystów

1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzany tylko części pisemnej.

2. Część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy:

- aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Refleksje wielkopostne

Od wielu lat, w pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia mają miejsce Szkolne Rekolekcje Wielkopostne. Z uwagi na okoliczności podyktowane pandemią koronawirusa rekolekcje się nie odbyły. Jednak, z myślą o rozwoju duchowym uczniów zostały zaproponowane materiały do osobistej wielkopostnej refleksji, które są zamieszczone na szkolnym FB. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Tekst i zdjęcia: pani prof. Marzenna Kubiak

Zasady działania zajęć e-learningowych w ZSE w okresie nadzwyczajnego zawieszenia zajęć

Szanowni Uczniowie,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
W związku z sytuacją nadzwyczajną, przesyłam treść dokumentu będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 4/2020 Dyrektora ZSE, na podstawie którego będzie organizowany e-learning.

Komunikat Dyrektora ZSE

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją kryzysową, pragnę poinformować że od 12 marca do 25 marca 2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
Proszę o sprawdzanie wiadomości w e-dzienniku (informacje wysłane zarówno do rodziców, jak i uczniów), gdyż tam wszystkie informacje będą publikowane na bieżąco.
z poważaniem
Łukasz Muciok
Dyrektor ZSE

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności Ekonomika
Go to top