X Dzień Patrona ZSEO

2 lutego 2018 roku w rocznicę ingresu Prymasa Wyszyńskiego do katedry gnieźnieńskiej obchodziliśmy w naszej szkole święto Patrona szkoły. Imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia zobowiązuje całą społeczność Ekonomika do postępowania zgodnie z nauką naszego Patrona, o czym przypomniano, zarówno podczas mszy świętej, jak i oprawy słowno - muzycznej. Nad całością przedsięwzięcia pieczę sprawowała pani Paulina Gawlak (nauczycielka religii) przy wsparciu innych nauczycieli, w szczególności pani Justyny Pinkowskiej i pana Daniela Popielarza, którzy odpowiadali za część muzyczną. Uroczystość była tak dużym wydarzeniem dzięki zaangażowaniu młodzieży, która chętnie włączyła się w udział i uczciła swojego Patrona śpiewem, deklamacją, posługą do mszy oraz godnym uczestnictwem w obchodach Dnia Patrona.
Podczas dzisiejszej uroczystości zaprzysiężony został wybrany w ostatnich wyborach Samorząd Uczniowski Ekonomika. Niech działając zgodnie z nauką naszego Patrona dbają o dobre imię naszej szkoły.

Informacje i zdjęcia również na fb:
https://www.facebook.com/zseogniezno/posts/1754174867966975

Go to top