Warsztaty WSB w auli Ekonomika

W poniedziałek 19 listopada w auli ZSEO odbyły się warsztaty prowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Zdecydowana większość uczniów prędzej czy później wejdzie na rynek pracy. Umiejętność wyróżnienia się w procesie rekrutacji daje znaczącą przewagę nad innymi. Celem pierwszego warsztatu było omówienie wybranych elementów CV, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wizerunku w Internecie. Uczniowie dowiedzieli się, jak na początku swojej kariery zawodowej wyróżnić się spośród innych kandydatów w tych trzech obszarach.
Podczas warsztatu na temat cyberprzemocy omówione zostały źródła przemocy w Internecie oraz zagrożenia z nią związane. Celem warsztatu było uświadomienie słuchaczom, że cyberprzemoc może dotknąć każdego, a jej konsekwencje ponosi nie tylko ofiara i jej otoczenie, ale także sprawca.
Blogosfera to przestrzeń, do której wchodzą nie tylko pasjonaci, ale także eksperci i firmy. Śledzą trendy, dzielą się wiedzą i opiniami, z którymi liczą się ich czytelnicy. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, kim jest bloger, vloger, influencer; po co współcześnie zakłada się blogi, jak to robić skutecznie oraz jak zrobić pierwszy krok do własnego bloga czy vloga.
Ważną, ale trudną umiejętnością, są wystąpienia publiczne. Nabycie wprawy w mówieniu do innych wraz z opanowaniem tremy daje nam duże możliwości. Podczas warsztatu uczniowie dowiedzieli się, jak się przygotować do wystąpienia i jak opanować tremę.

Tekst i zdjęcia: pani Magdalena Łęczycka

Go to top