Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów

6 listopada 2018 roku w auli ZSEO odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W obecności całego kierownictwa szkoły i wychowawców, uczniowie za panią wicedyrektor Iloną Wencel powtarzali słowa ślubowania, deklarując m.in. rzetelną naukę. Akt ten był poprzedzony sprawdzianem wiedzy o szkole, który przeprowadzony został w formie kahoota. Zwycięska trójka z klasy 1TI otrzymała nagrody. Trzecim elementem była prezentacja pani profesor Ewy Ortarzewskiej na temat podstawowych zasad zachowania, dopełniana wypowiedziami uczniów, którzy za aktywność byli nagradzani . Na koniec głos zabrała przedstawicielka klas pierwszych , Weronika Cabanek, która podziękowała za ciepłe przyjęcie w murach Ekonomika. W czasie uroczystości często powtarzano, że szkoła stała się dla większości drugim domem, a społeczność szkolna drugą rodziną.

Linki do zdjęć z uroczystości:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2F...

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffoldervi...

Tekst: pani Magdalena Michalak
Zdjęcia: Wiktoria Franczak (klasa 2TE) i Weronika Binkowska (klasa 2TE)

Go to top