Stowarzyszenie Księgowych patronem klas ekonomicznych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oficjalnie obejmuje patronat nad kierunkami ekonomicznymi w ZSE!
W czwartek 16 stycznia br. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Oddział Wielkopolski w Poznaniu a Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Wszystko zostało poprzedzone wystąpieniem p. Teresy Gruzik Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału w Gnieźnie oraz ciekawym wykładem prof. dr hab. Wiktora Gabrusewicza – Prezesa Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Oficjalne podpisanie umowy o współpracy odbyło się w sali 36, gdzie podpisy pod umową złożyli:prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Janusz Bukowski – członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Łukasz Muciok – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie.

Tekst i zdjęcia: pan prof. Szymon Binarsch

Go to top