Oferta Ekonomika 2020/2021

Absolwentów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do naszych techników, w których uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności ze wszystkich przedmiotów ogólnych, co umożliwia kontynuację nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów oraz uzyskują wysokie kwalifikacje w kształconych zawodach. Zapraszamy też do szkoły branżowej pierwszego stopnia, w której kształceni będą sprzedawcy.

Czas trwania nauki w technikum to 5 lat
Języki obce: język angielski i język niemiecki

W nowym roku szkolnym planujemy otworzyć klasy uczące w zawodach:
• Technik rachunkowości - NOWOŚĆ,
• Technik informatyk,
• Technik ekonomista,
• Technik logistyk,
• Technik reklamy.

Zapraszamy!

Go to top