Matura i egzamin poprawkowy

Wyniki matur już są znane. Tradycyjnie spośród wszystkich szkół kształcących w technikach nasi uczniowie osiągnęli najwyższe wyniki. Zdawalność jest wyższa od wyników w województwie wielkopolskim i w kraju. Gratulacje!
Niestety nie wszyscy otrzymali świadectwa dojrzałości. Uczniowie którzy mają prawo do egzaminu poprawkowego muszą złożyć oświadczenie do 11.07.2019r.
Szczegóły: https://www.oke.poznan.pl/cms,5368,egzamin_maturalny_w_sesji_poprawkowej...

Go to top