Komunikat - organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2020

Od poniedziałku zaczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020. Pamiętajmy, że odbywają się one w szczególnym czasie, dlatego też należy przestrzegać dodatkowych zasad.
Poniżej przypominamy ustalenia organizacyjne.

Prosimy zdających, aby pamiętali o :
• zachowaniu zasad bezpieczeństwa :
 1,5 metra odległości między przemieszczającymi się,
 zakryciu maseczką lub przyłbicą ust i nosa,
 dezynfekowaniu rąk płynem dezynfekcyjnym, który znajduje się przy wejściu do szkoły i w salach egzaminacyjnych,
 posiadaniu własnych przyborów potrzebnych na egzamin,
 o tym, aby nie gromadzić się w grupach przed szkołą i na korytarzach.
• posiadaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
• Zdający powinni być przed salą egzaminacyjną 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu.
• Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody, którą ustawiają na podłodze przy nodze stolika egzaminacyjnego.
• Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, smartwatchy, tabletów, itp.)
• Plecaki, torebki, okrycia wierzchnie proszę pozostawiać w miejscach do tego wyznaczonych:
- sala 23 (parter),
- sala 32a (I piętro),
- sala 39,
- szatnia (suterena).

W załączniku zamieszczony jest HARMONOGRAM WCHODZENIA DO SZKOŁY ZDAJĄCYCH EGZAMINY PISEMNE w dniu 23.06.2020 r. (wtorek)

Go to top