Komunikat o podręcznikach

Informację na temat obowiązujących podręczników w klasie pierwszej można pozyskać z zakładki Dla uczniów, gdzie zamieszczony został Zestaw podręczników 2019/2020. Absolwenci gimnazjum mogą zaopatrywać się w podręczniki u kolegów i koleżanek rok starszych. Absolwenci szkoły podstawowej muszą dokonać zakupu nowych podręczników, gdyż realizują inną podstawę programową. Zakupu podręczników do nauki przedmiotów zawodowych proszę dokonywać we wrześniu, po pierwszym spotkaniu z nauczycielami danego przedmiotu.

Go to top