Komunikat Dyrektora ZSEO

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie informuje, że w związku z przewidzianym na 8 kwietnia 2019 roku i trwającym do odwołania strajkiem pracowników oświaty, w tych dniach plan pracy uczniów będzie ulegał bieżącej modyfikacji. Uczniom zostaną zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa poprzez e-dziennik oraz stronę internetową szkoły.

Z poważaniem
Sławomir Wierzelewski
Dyrektor ZSEO

Załącznik: 
Go to top