Komunikat dyrektora ZSEO

Uprzejmie przypominam, że 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów naszej szkoły. Wychowawców klas proszę o przypomnienie rodzicom o terminie konsultacji. Przydział sal w czasie konsultacji można znaleźć w załączniku pod artykułem). Dnia 24 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali nr 29 odbędzie się zebranie RP ZSEO. Bezpośrednio po Radzie Pedagogicznej odbędzie się szkolenie zespołów nadzorujących z procedur organizowania, przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r. i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej.

Zajęcia w dniu 24 kwietnia 2017 r. odbywać się będą wg ustalonego porządku:

1. 7:55 - 8:25
2. 8:30 - 9:00
3. 9:05 - 9:35
4. 9:50 - 10:20
5. 10:25 - 10:55
6. 11:00 - 11:30
7. 11:35 - 12:05
8. 12:10 - 12:40
9. 12:45 - 13:15
10. 13:30 - 14:00
11. 14:05 - 14:35
12. 14:40 - 15:10

Uroczyste pożegnanie absolwentów technikum odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.00. Uroczystość przygotowuje i prowadzi, zgodnie z ceremoniałem szkoły, wicedyrektor szkoły pani I. Wencel. W przygotowanie uroczystości włączają się klasy I technikum wraz z wychowawcami. Na uroczystość zapraszam wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Zajęcia w dniu 28 kwietnia 2017 r. odbywać się będą wg ustalonego porządku:

1. 11:00 - 11:30
2. 11:35 - 12:05
3. 12:10 - 12:40
4. 12:55 - 13:25
5. 13:30 - 14:00
6. 14:05 - 14:35
7. 14:40 - 15:10
8. 15:15 - 15:45
9. 15:50 - 16:20
10. 16:35 - 17:05
11. 17:10 - 17:40

Go to top