Ekonomik wyznacza kurs!

Po trzech dniach rekrutacji jesteśmy wciąż liderem rankingu Rekrutacji 2017. Wybrało nas już 112 absolwentów gimnazjów i tym samym umacniamy się na pierwszym miejscu wśród szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji, a w infografice najchętniej wybierane kierunki kształcenia w ZSEO. Dziękujemy za zaufanie, a tych wszystkich, którzy jeszcze nie zdecydowali zapraszamy do Ekonomika ;)

ZSEO - 112os.
I LO - 98os.
ZSP 1 - 83os.
III LO - 82os.
ZSP 2 - 72os.
II LO - 71os.
ZSP 3 - 64os.

Razem: 582os. zarejestrowanych w systemie (szkoła I wyboru).

Go to top