Ważne terminy

Ważne terminy:

1. Kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły od 13 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r., do godz. 15:00.

2. W terminie od 14 czerwca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 kandydat może dokonać zmiany wyboru szkoły lub zmiany kolejności wybranych szkół.

3. Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. godz. 15:00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi 16 lipca 2019 r., godz. 10:00
.
5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego - od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. do godz. 13:00
.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - 25 lipca 2019 r. godz. 13:00
.

Go to top