Ważne terminy

Ważne terminy:

1. Kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie składają wymagane dokumenty od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020 r., do godz. 15:00.

2. Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły.

3. Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi 12 sierpnia 2020 r., godz. 12:00.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego - od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

5. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - 19 sierpnia 2020 r. godz. 14:00.

Go to top