Ważne terminy

Ważne terminy:

1. Kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły od 11 maja 2020r. do 23 czerwca 2020 r., do godz. 15:00.

2. Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. godz. 15:00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi 13 lipca 2020 r., godz. 10:00
.
4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego - od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 13:00
.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły - 21 lipca 2020 r. godz. 13:00
.

Go to top