Rekrutacja - dokumenty kandydatów

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ZSEO w Gnieźnie:

- podanie o przyjęcie do konkretnej szkoły (technikum kształcącego w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy lub Szkoły Branżowej I Stopnia)

- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019

- 2 fotografie

- świadectwo ukończenia gimnazjum (kserokopia)

- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kserokopia)

W przypadku młodocianych pracowników (Szkoła Branżowa I Stopnia) podpisana umowa o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zamiar podpisania takiej umowy.

Go to top